Quảng cáo adwords

Khuyến mại quảng cáo Google Adwords:

- Miễn phí khởi tạo dịch vụ trị giá 150.000 VNĐ.
- Giảm 4% tổng phí dịch vụ nếu thanh toán 3 tháng(áp dụng cho gói Ad 1 đến Ad 6)
- Giảm 11% tổng phí dịch vụ nếu thanh toán 6 tháng(áp dụng cho Ad 1 đến Ad 3)

 

Đang xử lý...